העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזר דאם
Follow us
פסל ש הפסל Anatolij Mossijtschuk בגן הורדים באתר הזיכרון.
© Silke Goes

שבויי המלחמה הסוביטיים

באותו הלילה נרצחו בבניין בית הספר בבולנהוזאר דאם גם לפחות 24 שבויי מלחמה סוביטיים. במשפטים שנערכו בבניין קוריו ב 1946, לא נחקרו מעשי רצח אלו. גם בשנים שלאחר מכן, לא נעשו מאמצים גדולים כדי לברר את זהות הנרצחים האלו ואת סיבת הרצחם. העיתונאי גינטר שוארברג יצר קשר לברית המועצות. במשפט השני נגד ארנולד שטריפל, נבדקו גם מעשי הרצח בשבויי המלחמה, אבל גם אז לא ניתן לברר את זהותם.

ב 1985 נחנך פסל של הפסל הסובייטי Anatolij Mossijitschuk בגן הורדים לזכרם.