העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזר דאם
Follow us

קרובי המשפחה של הילדים מרחוב בולנהוזאר דאם

משפחת קליגרמאן

האם, אסתר קליגרמאן, שרדה את השואה וחזרה לפולין. חיפושיה אחרי הבנות לאה ורי לא נבעו כל תוצאות. אסתר היגרה לישראל שם נולדה לה בת, עמליה. לעמליה נודע מקרובי ילדים אחרים, גורל אחותה המבוגרת ממנה, לאה קליגרמאן. אבל היא רצתה להגן על אמה, ולכן לא סיפרה לה דבר.