Związek dzieci z Bullenhuser Damm
Follow us
Pomnik rzeźbiarza Anatolija Mossijtschuka w ogrodzie rózanym miejsca pamięci w Bullenhuser Damm. © Silke Goes

Sowieccy więźniowie

Tej samej nocy (20 kwietnia 1945 roku) w szkole przy Bullenhuser Damm zostało zamordowanych przynajmniej 24 sowiecckich więźniów. W procesach sądowych Curio-Haus w 1946 roku zbrodnie te nie zostały dokładnie zbadane. Również w kolejnych latach nie powzięto żadnych starań aby zidentyfikować tożsamość zamordowanych oraz poznać przyczyny tych zbrodni. Dopiero dziennikarz Günther Schwarberg nawiązał kontakt ze Związkiem Radzieckim. Zamordowani sowieccy więźniowie byli tematem w drugim procesie przeciwko Arnoldowi Strippelowi, niestety do dziś nie udało się ustalić tożsamości radzieckich zamordowanych.

W 1985 roku został poświęcony pomnik sowieckiego rzeźbiarza Anatolija Mossijtschuk w ogrodzie różanym na miejscu pamięci w Bullenhuser Damm.